DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên cả nước

29-09-2014 13:17
Kinhtedothi - Ngày 29/9, các địa phương trong cả nước đồng loạt phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 được tổ chức từ ngày 29/9-5/10/2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Các địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập, các địa phương còn tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa-thể thao bằng các hình thức hội thảo, tọa đàm, tham quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao, ngày hội đọc...

Trong dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; các lớp học nghề cho lao động nông thôn ; các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ…

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học, kết hợp với việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.
TAG: