DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

17-07-2014 10:19
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa qyết định phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư một số công trình trọng điểm của thành phố.
Mục đích phát hành  trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) năm 2014 nhằm huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong dnh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được UBND TP phê duyệt, 2 dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội và dự án Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Trong đó, tập trung bố trí vốn cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014- 2015 và 3 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần phải đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng với 3 loại kỳ hạn là 3 năm, 5 năm và 10 năm. UBND thành phố Hà Nội là chủ thể phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức phát hành và thanh toán.

Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn trọng điểm và khả năng của thị trường, UBND thành phố quyết định loại kỳ hạn trái phiếu huy động cho phù hợp.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn, căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, UBND thành phố quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn mức lãi suất phát hành của trái phiếu Chính phủ và tính toán hợp lý so với khung lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm phát hành.

Phương thức thanh toán trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2014-2015 năm 2014 được phát hành thông qua 2 phương thức: Đấu thầu phát hành trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

UBND thành phố quyết định phương thức phát hành cụ thể trên cơ sở tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Quy trình đấu thầu, bảo lãnh phát hành được thực hiện theo quy trình đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính.
TAG: