Phát hiện 1.181 văn bản có dấu hiệu trái luật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2015, toàn ngành đã thẩm định 9.529 văn bản (tăng 230 văn bản so với năm 2014). Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện thường xuyên hơn, đã kiểm tra theo thẩm quyền khoảng 42.300 văn bản, bước đầu phát hiện 1.181 văn bản có dấu hiệu trái luật.

Với việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Nguyễn Công Khanh cho biết, thống kê đến 8 giờ sáng 8/1, tại 4 TP: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, có hơn 1.500 trẻ được đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch mới, có số định danh cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu, trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Bộ, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, từ việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp cho tới quản lý các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình lập pháp của Quốc hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng chính sách, pháp luật được ban hành nhưng khó đi vào cuộc sống, phải tạm dừng hoặc sửa đổi sau một thời gian ngắn có hiệu lực.