Phát hiện sự tồn tại của hạt nguyên tử Higgs

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Máy gia tốc hạt lớn đặt trong một đường hầm dài 27km, cho phép các nhà vật lý quan sát các hạt được hình thành sau các vụ va chạm của hạt proton với tốc độ gần với tốc độ ánh sáng.

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) cho biết họ đã đạt được một bước tiến lớn trong việc phát hiện ra một loại hạt nguyên tử được cho là hạt nhân hình thành mọi thứ trong vũ trụ.

Công bố trên được thông báo tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Viện nghiên cứu hạt nhân châu Âu và trường Đại học Tokyo hôm 13/12.

Hai nhóm nghiên cứu quốc tế đang tìm cách chứng minh sự tồn tại của hạt Higgs boson bằng việc sử dụng thiết bị máy gia tốc hạt lớn (LHC).

Máy gia tốc hạt lớn đặt trong một đường hầm dài 27km, cho phép các nhà vật lý quan sát các hạt được hình thành sau các vụ va chạm của hạt proton với tốc độ gần với tốc độ ánh sáng.

Các nhà khoa học cho biết số liệu mà cả hai nhóm thu được cho thấy sự tồn tại của các hạt được cho là hạt Higgs. Các kết quả này sẽ được họ chính thức xác nhận vào cuối năm 2012.

Trong lý thuyết vật lý hiện đại chuẩn hạt Higgs được giả thuyết là một nhân tố tạo nên khối lượng của vật chất.

Các nhà vật lý trên khắp thế giới hiện đang tìm kiếm sự tồn tại của hạt Higgs - hạt vật chất thiếu sót cuối cùng được đề cập trong lý thuyết chuẩn.