Phát huy đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố [*]

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

(Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ngày 29/2/2016)

- Thưa các đồng chí đại biểu các ban Đảng và Văn phòng T.Ư!

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP (Khóa XVI) được tổ chức vào những ngày đầu Xuân Bính Thân 2016. Vừa qua, TP đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức để Nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Bính Thân vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, với những kết quả nổi bật: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT trên địa bàn TP dịp Tết được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra trọng án, các tình huống đột biến, bất ngờ. An sinh xã hội được chăm lo tốt hơn; TP thực sự xanh, sạch, đẹp, phong quang; nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới, chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng được tổ chức từ TP đến cơ sở, góp phần tạo không khí Tết thêm vui tươi, phấn khởi, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị.  	Ảnh: Thanh Hải
Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Hội nghị lần này cũng thể hiện tinh thần nghiêm túc, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc sau Tết, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thể hiện quyết tâm cao của Thành ủy sớm và khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP vào cuộc sống.

 Sau buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đề ra. Hội nghị đã bàn, quyết định các nội dung:

(1) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Khóa XVI;

(2) Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI;

(3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XVI;

(4) Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020;

(5) Công tác cán bộ.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa không chỉ trước mắt mà còn đối với cả nhiệm kỳ. Các đồng chí Thành ủy viên đã thảo luận rất sôi nổi; đồng chí Thường trực Thành ủy đã chủ trì, điều hành, tóm tắt các nội dung thảo luận. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, về Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa  của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao; thể hiện trước hết ở việc xây dựng quy chế làm việc, “bộ Luật” cơ bản điều chỉnh và bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thông suốt, hiệu quả. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo sát sao việc xây dựng quy chế bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Đảng và tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được xây dựng trên cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung; kế thừa, phát triển Quy chế làm việc của Thành ủy các khóa trước đây, nhất là khóa XV, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành của TP, góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Thành ủy, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, đồng bộ; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư.

Đồng thời, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô trong tình hình mới, Quy chế làm việc của Thành ủy Khóa XVI được điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở tiếp thu tinh thần chỉ đạo của T.Ư và các văn bản pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, về phân định thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; Luật Thủ đô; Luật Đầu tư công… Đồng thời, Quy chế cũng làm rõ hơn, tăng cường phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể hơn trong cấp ủy để phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ở mỗi cấp, mỗi ngành, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

Tôi cũng xin nhấn mạnh, để Quy chế được thực hiện nghiêm túc, yêu cầu quan trọng hàng đầu phải là sự tự giác, gương mẫu chấp hành của từng đồng chí Thành ủy viên; là tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và trong công tác hàng ngày. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính công khai, dân chủ trong Đảng, đi đôi với đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Đây chính là những cơ sở quan trọng bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.

Tại Hội nghị hôm nay, Thành ủy cho ý kiến và thông qua Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Việc xây dựng, thông qua Chương trình công tác toàn khóa kỳ này sớm hơn so với nhiệm kỳ trước và T.Ư chưa ban hành Chương trình công tác nhiệm kỳ, điều này thể hiện sự chủ động, tích cực của Thành ủy và quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm việc lãnh đạo có Chương trình, kế hoạch cụ thể. Chương trình sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, phù hợp với chỉ đạo của T.Ư và tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ TP giữa 2 kỳ Đại hội, Thành ủy đã thống nhất trong nhiệm kỳ khóa 16 sẽ tổ chức 23 kỳ họp Thành ủy định kỳ và một số kỳ họp chuyên đề. Cùng với việc bàn và thảo luận những nội dung định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, căn cứ chỉ đạo của T.Ư, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ Thủ đô, trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của TP. Nét mới trong việc xây dựng Chương trình công tác nhiệm kỳ này là tiếp tục thể hiện tinh thần quyết liệt, tập trung cho khâu tổ chức thực hiện, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI. Điều đó cần được các cấp, các ngành, quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả.

Thứ hai, về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian qua, Thành ủy, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của TP đã bám sát các quy định, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, nỗ lực, phấn đấu tập trung tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của TP; lãnh đạo, chỉ đạo công tác này ngày càng đi vào nền nếp, sâu sát, hiệu quả; nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhằm uốn nắn, ngăn ngừa, xử lý vi phạm, đồng thời, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tham mưu kịp thời, sắc bén cho Thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đã kiểm tra, xử lý tốt được nhiều việc khó, phức tạp, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần xử lý, ngăn ngừa những vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng…

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra được Thành ủy thông qua đã bám sát Quy chế làm việc của Thành ủy, kế thừa Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Khóa XV; Quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của T.Ư, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung so với Quy chế khóa XV bảo đảm chặt chẽ hơn, cơ bản phù hợp với các quy định của T.Ư và tình hình thực tế của Đảng bộ TP, như về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cho ý kiến về công tác cán bộ…

Thành ủy cũng nhất trí thông qua Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, chú trọng phát huy vai trò của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, vừa chủ động làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên, vừa coi trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề. Năm 2016, Thành ủy sẽ thực hiện 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề; năm 2017, 2018, 2019 mỗi năm tiến hành 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát chuyên đề; năm 2020 tiến hành 1 cuộc kiểm tra chuyên đề.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý của Thành ủy và tiếp thu tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư sau Đại hội XII để hoàn thiện các văn bản, sớm trình ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Cũng tại Hội nghị này, Thành ủy đã tổ chức rất thành công việc giới thiệu nhân sự cán bộ chủ chốt TP tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm nhiệm khóa XVI, đồng chí Nguyễn An Huy - Phó Chánh tra TP. Công tác giới thiệu nhân sự và bầu cử được bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của T.Ư.

Thứ ba, về một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại kỳ họp cuối năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bàn, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2016. Tôi xin nhấn mạnh đây là năm mà chúng ta có nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, xuất phát từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới, những khó khăn nội tại, sức ép về hội nhập đối với Thủ đô. Tôi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, năng động, sáng tạo hơn. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực bảo đảm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi cho cả nhiệm kỳ. Tiếp tục chú trọng triển khai thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tổ chức thực hiện sâu rộng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, trọng tâm là triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI; 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của TP nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động về kết quả Đại hội XII của Đảng; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của đất nước và Thủ đô, nâng cao nhận thức, tạo sự phấn khởi và củng cố niềm tin trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

(2) Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” tạo những chuyển biến rõ nét về mỹ quan, môi trường đô thị, nâng cao một bước nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành Luật Giao thông của người dân, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

(3) Chuẩn bị chu đáo, toàn diện để tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, là điều kiện để củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời, cần khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp càng đến gần ngày bầu cử, thì nể nang, né tránh, ngại việc lớn, việc khó, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của TP.

Khối lượng công việc của Thủ đô rất lớn đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ thực hiện, tạo ra sức ép lớn đối với hệ thống chính trị của TP. Yêu cầu đó đòi hỏi phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Để làm được điều đó, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp làm việc theo hướng kiên quyết hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và phối hợp chặt chẽ hơn. Việc triển khai công việc cần bài bản, có bước đi phù hợp, quyết liệt, giải quyết toàn diện mọi vấn đề, thực hiện tích cực, khẩn trương nhưng không chủ quan, nóng vội. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền, nâng cao một bước về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, bảo đảm hiệu quả công việc cao nhất.

Chúng ta rất vui mừng được biết, mặc dù Tết nguyên đán Bính Thân rơi vào tháng Hai và thời gian nghỉ tương đối dài, nhưng với sự tập trung, nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội Thủ đô tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 6,1% và 2 tháng đầu năm tăng 8,6%; tiến độ cấy lúa Xuân cũng như gieo trồng hoa màu vẫn bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất; không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm; giá trị xuất khẩu đạt 818 triệu USD tăng 26,8% so cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vươn lên dẫn đầu cả nước, đạt 242 triệu USD chiếm tỷ trọng 12,7% tổng vốn đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm nay của cả nước; các dự án tiếp tục được triển khai theo tiến độ và kế hoạch đề ra; thị trường trước, trong và sau Tết ổn định; các vấn đề về an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là những kết quả quan trọng, báo hiệu một năm với nhiều thành công.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016, tạo tiền đề cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo TP, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí Thành ủy viên và toàn thể các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!