Phạt tiền đến 40 triệu đồng nếu thành lập bãi đỗ xe không được phép

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tôi muốn hỏi việc thành lập bãi đỗ xe không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị xử lý thế nào? Trần Ngọc Anh (quận Hà Đông)

Trường hợp bạn hỏi theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, việc xử phạt cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ được quy định rõ: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không theo quy hoạch hoặc không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả với việc buộc phải tháo dỡ công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Khung phạt trên còn được áp dụng đối với việc xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, không theo đúng thiết kế đã được duyệt. Ngoài ra, buộc phải xây dựng lại bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Luật sư Hoàng Văn Hướng Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng