Phát triển ĐBSCL thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững

Giang Lam
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa ký ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐĐPVĐBSCL - Nghị quyết phiên họp Hội đồng về Quy hoạch vùng và Khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL.

Theo đó, nghị quyết thống nhất quan điểm, mục tiêu phát triển và phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu của vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Việc sớm phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu cấp thiết hiện nay để tạo điều kiện cho các tỉnh, TP trong vùng ĐBSCL tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng rõ rệt tại ĐBSCL. Trong ảnh: Người dân Gò Công Đông (Tiền Giang) giữa ruộng lúa mất mùa do hạn hán. Ảnh: Giang Lam
Biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng rõ rệt tại ĐBSCL. Trong ảnh: Người dân Gò Công Đông (Tiền Giang) giữa ruộng lúa mất mùa do hạn hán. Ảnh: Giang Lam

Đến năm 2030 phát triển vùng ĐBSCL trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, ứng dụng công nghệ cao với hệ thống hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển kinh tế biển, tăng cường kết nối nội vùng, trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân địa phương gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái quan trọng; duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc.

Tiếp tục ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia, vùng, liên tỉnh bao gồm: Giao thông, năng lượng, cấp nước sạch, trung tâm đầu mối về nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, thủy lợi, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL, theo nghị quyết, việc tiếp nhận khoản vay, tiêu chí lựa chọn và danh mục dự án đầu tư, cơ chế tài chính của các dự án và các nội dung có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ KH&ĐT tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng Điều phối vùng ĐBSCL, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm  nhìn đến năm 2050 đế sớm thẩm định, thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Hoàn thiện nội dung khoản vay hỗ trợ vùng ĐBSCL, khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.