DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội thành đại học định hướng nghiên cứu

23-01-2015 08:34
Kinhtedothi - Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 mà Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố xác định, hoạt động KH&CN sẽ giữ vai trò nòng cốt trong hành trình phát triển thành ĐH định hướng nghiên cứu trong nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á.
Theo đó, rất nhiều mục tiêu đã được “lên khuôn” để hướng tới. Cụ thể là đối với KH xã hội và nhân văn sẽ cung cấp được các cơ sở lý luận, dự báo, luận cứ KH cho việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển bền vững và bảo vệ đất nước; tham gia tích cực vào việc gìn giữ, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa dân tộc; hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh, các trường phái KH. Với KH tự nhiên và y dược, mục tiêu hướng đến là 5 lĩnh vực KH cơ bản có thế mạnh đạt trình độ tiên tiến của khu vực. Với KH kỹ thuật và công nghệ nghiên cứu, sẽ có trong tay 8 sáng chế, 6 giải pháp hữu ích, 6 sản phẩm KH&CN được thương mại hóa/năm…

Để thực hiện mục tiêu, ĐHQG Hà Nội đã đề ra 6 giải pháp chủ yếu: Đổi mới cơ chế hoạt động KH&CN theo hướng thực hiện cơ chế đặt hàng và tuyển chọn đối với các nhiệm vụ KH&CN, tạo điều kiện để các nhà KH có năng lực được cống hiến và phát triển. Đồng thời, khuyến khích các nhà KH phát triển và thương mại hóa sản phẩm gắn với quyền thực thi sở hữu trí tuệ. Tăng cường và phát huy tiềm lực đội ngũ cán bộ KH, thu hút các học giả quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu, áp dụng thí điểm cơ chế thuê chuyên gia trong và ngoài nước. Đầu tư phát triển hạ tầng KH&CN, trong đó, bổ sung, nâng cấp và đầu tư mới một cách đồng bộ để xây dựng một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển thông tin KH&CN đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và đào tạo trình độ cao, cập nhật và chuyển giao thông tin về KH&CN thế giới cho DN và cộng đồng Việt Nam; Gắn kết đào tạo và nghiên cứu KH, trong đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KH&CN với xây dựng và phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác KH&CN, trong đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác trường - viện - DN – địa phương, liên kết các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực để quy tụ nguồn lực tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên ngành, liên lĩnh vực.

 
TAG: