Phát triển, đô thị là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong suốt 20 năm hình thành phát triển, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác quy hoạch – xây dựng của đất nước, đặc biệt là quá trình phát triển đô thị.

Đây là những chia sẻ của ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, diễn ra tại Hà Nội sáng nay (8/12).
 
Trải qua nhiều thời kỳ, công tác quy hoạch và phát triển đô thị có vai trò rất quan trọng và đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đến tháng 9/2018 cả nước có khoảng 850 đô thị (tỷ lệ đô thị hóa khoảng 38,5%). Bộ mặt đô thị Việt Nam đã có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại. Trong hành trình này, vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi hội và hiệp hội tuy có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng đều có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.
Trong quá trình phát triển, đô thị là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm để các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Hơn thế nữa, phát triển đô thị còn đóng góp đáng kể trong trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu và tiến bộ khoa học – công nghệ, có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Trong quá trình hoạt động của mình, Hội Quy hoạch phát triển đô thị đã tham gia tích cực vào việc tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch – xây dựng làm công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quy hoạch và phát triển đô thị. Ngoài ra, Hội còn tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để tạo ra đội ngũ cán bộ quy hoạch và quản lý đô thị tại các địa phương.
Đến thời điểm hiện tại, Hội Quy hoạch phát triển đô thị đã trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp phát triển với gần 7.000 hội viên và 40 hội cơ sở, chi hội và hội viên tập thể trên cả nước.
Trong dịp này, Hội cũng tổ chức tri ân những người làm lãnh đạo, công tác hội qua các thời kỳ, các nhà quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, các nhà khoa học, các chuyên gia… đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp thực tế vào công tác xây dựng, phát triển đô thị, giúp cho sự phát triển bền vững của đô thị Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.