DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô

21-11-2014 05:44
Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội luôn là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước. Mong quý báo cho biết Luật Thủ đô quy định như thế nào về việc phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô Hà Nội? Phan Cẩm Tú- camtuphan@gmail.com.
Trả lời

Về vấn đề phát triển khoa học công nghệ, Luật Thủ đô quy định về vấn đề này như sau:

- Tập trung phát triển đồng bộ khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ; bảo đảm phát huy tiềm năng, trí tuệ của các nhà khoa học và công nghệ; huy động sự tham gia, phối hợp của các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác; phát triển các dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, chuyển nhượng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch trên địa bàn Thủ đô.

- Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành chính sách trọng dụng nhân tài; chính sách ưu đãi để áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểmcủa Thủ đô trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương để thực hiện.
TAG: