Phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường

Chia sẻ

KTĐT - Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên cho biết, Vovinam là môn võ truyền thống Việt Nam hiện được phổ biến rộng rãi trên thế giới.

KTĐT - Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên cho biết, Vovinam là môn võ truyền thống Việt Nam hiện được phổ biến rộng rãi trên thế giới và dự kiến sẽ đưa môn thể thao dân tộc này vào chương trình thi đấu chính thức từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 (2012).

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương thực hiện việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Liên đoàn Vovinam các địa phương tuyên truyền phổ biến rộng môn Vovinam và đưa môn Vovinam vào chương trình thể thao ngoại khóa; tổ chức tập huấn cho các giáo viên thể dục, thành lập các câu lạc bộ Vovinam trong các trường học trên địa bàn các tỉnh.

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên cho biết, Vovinam là môn võ truyền thống Việt Nam hiện được phổ biến rộng rãi trên thế giới và dự kiến sẽ đưa môn thể thao dân tộc này vào chương trình thi đấu chính thức từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 (2012).

Việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có sức khỏe, thể lực tốt, tinh thần tự hào dân tộc và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” trong trường phổ thông./.