Phát triển quận Hai Bà Trưng đạt được những thành tựu mới to lớn, toàn diện hơn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- “Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể đảng viên cũng như mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn” - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng (khóa XXVI) Nguyễn Văn Nam khẳng định.

Theo Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, Đại hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng, thực sự dân chủ, đoàn kết nhất trí cao, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân quận. Các nội dung của Đại hội được tiến hành một cách chặt chẽ, chu đáo, chấp hành nghiêm quy định, Điều lệ và hướng dẫn của cấp trên.
 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỷ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đã biểu thị sự nhất trí cao với Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XXVI trình Đại hội; các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và sâu sắc vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng và Đại hội thứ XVII Đảng bộ TP, tiếp tục bổ sung hoàn thiện vào văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XXV trình Đại hội. Đồng thời, đã nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá  XXV và Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXVI gồm 41 đồng chí, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển; bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy tại Đại hội; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ quận đi dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng (khóa XXVI) Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh lớn lao, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết Đại hội đã được các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua, thể hiện trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ quận. Đây là cơ sở quan trọng, có vai trò định hướng các hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân quận; là tiền để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển quận trong 5 năm tới. Tuy nhiên, phía trước cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức mà quận cần vượt qua để hoàn thành tốt mọi trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu bế mạc Đại hội
Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Quận ủy đề nghị ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành khoá XXVI và từng đồng chí đại biểu Đại hội; cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào cụ thể hoá bằng những chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp đặc điểm, tình hình cụ thể; triển khai quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để đưa Nghị quyết của Đại hội sớm đi vào cuộc sống. 
"Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XXVI sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và những kinh nghiệm, niềm tự hào đã bồi đắp qua nhiều nhiệm kỳ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, huy động mọi nguồn lực, lãnh đạo hệ thống chính trị quận phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong quận nêu cao truyền thống Anh hùng, phát huy mạnh mẽ những thuận lợi, tranh thủ thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Với khí thế thắng lợi của Đại hội, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn, toàn diện hơn, xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại” - đồng chí bày tỏ.