DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung

10-03-2014 12:06
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1378/UBND-NNNT, yêu cầu các sở, ngành liên quan hoàn thành nội dung quy định chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung TP Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020.
Công văn nêu rõ, để kịp thời ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung TP Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020 được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013, UBND TP đã giao các sở: NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất, thống nhất, hoàn thiện. UBND TP giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở có liên quan chính khẩn trương thống nhất, trình UBND TP tờ trình liên sở về quyết định ban hành quy định "Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung TP Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020", báo cáo UBND TP trước ngày 15/3/2014.
TAG: