Phê duyệt 2 Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần với Saudi Arabia và Tunisia

Chia sẻ

KTĐT - Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với Saudi Arabia và Tunisia góp phần tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, tạo một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định...

KTĐT - Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với Saudi Arabia và Tunisia góp phần tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, tạo một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Saudi Arabia, Tunisia và Việt Nam phát triển, mở rộng các hoạt động kinh doanh - đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 2 Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Saudi Arabia và Cộng hòa Tunisia.

Trước đó, Hiệp định nêu trên giữa Việt Nam và Saudi Arabia đã được ký tại Riyadh ngày 10/4/2010 còn Hiệp định giữa Việt Nam với Tunisia đã được ký tại Tunis ngày 13/4/2010.

Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với Saudi Arabia và Tunisia góp phần tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, tạo một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Saudi Arabia, Tunisia và Việt Nam phát triển, mở rộng các hoạt động kinh doanh - đầu tư.

Hiện nay, Việt Nam cũng đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với nhiều nước trên thế giới.

Mục đích của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng lặp. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Kinh tế đô thị cuối tuần