Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ 3 tuyến đường tại quận Long Biên

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh ô quy hoạch C2-2/AN1 và C2-2/CXK01, tỷ lệ 1/500 tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, đoạn 1: Phía Tây Bắc ô quy hoạch C2-2/CXK01, hướng tuyến đi qua các điểm 1, 2; Đoạn 2: Phía Đông Nam ô quy hoạch và C2-2/CXK01, hướng tuyến đi qua các điểm 3, 4; Đoạn 3: Xung quanh các phía Tây, phía Bắc và phía Đông ô quy hoạch C2-2/AN1, hướng tuyến đi qua các điểm 5, 6, 1, 3, 7, 8. Về cấp hạng đường: Đoạn 1 (qua các điểm 1, 2) có cấp hạng là đường phân khu vực; Đoạn 2 (qua các điểm 3, 4) và đoạn 3 (qua các điểm 5, 6, 1, 3, 7, 8) có cấp hạng là đường chính khu vực. Cả 3 đoạn tuyến đường trên có quy mô mặt cắt rộng 25m, trong đó, lòng đường rộng 15m với 4 làn xe, vỉa hè hai bên rộng 2x5m.
UBND quận Long Biên có trách nhiệm công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, tỷ lệ 1/500 theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được UBND TP phê duyệt tại Quyết định này để cắm mốc ngoài thực địa; Bàn giao hồ sơ mốc giới cho UBND phường Bồ Đề để quản lý mốc giới trên thực địa, phục vụ công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp  luật.