Phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu hàng năm giảm 5 - 10% số người chết do TNGT đường bộ; giảm UTGT tại Thủ đô Hà Nội, TP. HCM và các thành phố lớn...

Chiến lược nhằm thiết lập và duy trì trật tự xã hội trong lĩnh vực GTVT, nhằm bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông; bảo đảm hệ thống GTVT hoạt động thông suốt, phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Để đạt được mục tiêu trên, trước mắt, tập trung cải tạo các đoạn tuyến quốc lộ; cải tạo nâng cao các điều kiện ATGT của mạng lưới giao thông nông thôn. Ưu tiên xây dựng các tuyến tránh đô thị; bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn tại các khu đô thị.

Đối với Hà Nội và TP. HCM, tăng cường phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và ưu tiên đầu tư phát triển phương tiện vận tải đô thị khối lượng lớn; tổ chức làn đường dành riêng cho xe mô tô, xe gắn máy; xây dựng hệ thống cầu vượt nhẹ bằng thép cho xe mô tô, xe gắn máy và xe ô tô có tải trọng nhẹ;... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, tiếp tục thực hiện việc thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.Tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông", trong đó chú trọng nghiên cứu xây dựng các giáo trình đào tạo phù hợp với đồng bào vùng sâu, vùng xa và người khuyết tật...

Một trong các nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT với nhiều hình thức và nội dung phù hợp, theo các chuyên đề. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và là một tiêu chuẩn đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần