Phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền Trung, thuộc khu di tích lịch sử văn hoá Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh, huyện Ba Vì nhằm bảo tồn, gìn giữ lâu dài và phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá của xứ Đoài gắn liền với quá trình chinh phục thiên nhiên, mở mang đất nước của Tản Viên Sơn Thánh.

Theo đó, quy hoạch tu bổ tôn tạo trên cơ sở kiến trúc gốc gồm các tòa Tiền bái và Hậu cung, nền móng những hạng mục công trình như Điện Mẫu, Điện thờ Đức Ông, Miếu thờ Thổ địa, Nghi môn, Tả hữu vu, Cổng tứ trụ…
 
Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống sân vườn, đường giao thông nội bộ phù hợp với địa hình và không gian ngôi đền truyền thống, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa các khu vực chức năng trong và ngoài di tích; xây dựng hệ thống cấp nước; cấp điện, bảo tồn cây xanh…
Dự án do UBND huyện Ba Vì làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2012