Phê duyệt quy hoạch phát triển thủy lợi

Chia sẻ Zalo

KTĐT- UBND TP vừa có Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển thủy lợi TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với tổng nguồn vốn đầu tư 64.292 tỷ đồng.

Quy hoạch nêu rõ, đến năm 2020 bảo đảm cấp nước cơ bản cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP, gồm cấp nước tưới chủ động cho 112.715ha bằng 90% diện tích yêu cầu tưới; 10.321ha diện tích nuôi trồng thủy sản; 2.105ha cây ăn quả và chè, góp phần tạo nguồn nước cấp cho dân sinh và cải tạo môi trường.
 
Về tiêu thoát nước, bảo đảm tiêu thoát nước cho 212.889ha bằng 100% diện tích khu vực sản xuất nông nghiệp và dân cư nông thôn với lượng mưa từ 170 - 210mm trong một ngày; 250 - 300mm trong 3 ngày và lượng mưa từ 290 - 360mm trong 5 ngày; bảo đảm phối hợp với hệ thống thoát nước đô thị trong tiêu thoát nước. Định hướng đến năm 2030, bảo đảm tiêu thoát nước cho 332.889ha diện tích của TP.