DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng

02-01-2014 15:49
Kinhtedothi - Theo đó, đến 2020, diện tích đất quy hoạch huyện Đan Phượng gồm 33,11% đất nông nghiệp; 63,92% đất phi nông nghiệp; 3,79% đất đô thị và 3,49% đất chưa sử dụng.
Theo quy hoạch, Đan Phượng có 1.382,29ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp. Các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đến 2020, tỷ lệ 1/5.000 và báo cáo tổng hợp sử dụng đất đã được xác nhận. 
 
Huyện Đan Phượng.
Huyện Đan Phượng.
Trong 5 năm kỳ đầu (2011-2015), huyện có diện tích đất nông nghiệp giảm dần, từ 3.482,20ha còn 2.907,31ha và diện tích phi nông nghiệp tăng dần, cụ thể năm 2011 có 3.390,89ha  đến 2015 tăng lên 4.120,77ha. 
UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch và thực hiện thu hồi, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. 
TAG: