Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Ba Đình cần khai thác tốt hơn nữa lợi thế của quận trung tâm

Vân Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 5/4, Quận ủy quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 12, sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ
Theo báo cáo, nửa nhiệm kỳ qua, Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cấp chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Nhân dân từ quận tới cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hầu hết các chỉ tiêu KT - XH đều hoàn thành kế hoạch năm và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, đã bám sát nội dung 8 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của TP và căn cứ đặc điểm đặc thù của địa phương.
Từ đó, Quận ủy đã chủ động lựa chọn nội dung trọng tâm, xây dựng, triển khai thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa tập trung vào: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý và phát triển đô thị; phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển kinh tế.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận lựa chọn 2 khâu đột phá là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Quận theo mô hình cơ quan điện tử, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục - đào tạo, để quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất từ quận tới cơ sở, tạo chuyển biến mạnh.
Tập trung giải quyết 4 vấn đề
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân, chính quyền quận Ba Đình đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào thành tích chung của Thủ đô.
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra những tồn tại trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Ví như chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các DN ngoài khu vực Nhà nước còn chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu tính chủ động; Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở một số nơi chưa thực chất. Việc tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ còn tình trạng bị động; Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa cao...
Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Quận ủy Ba Đình tập trung giải quyết 4 vấn đề sau. Thứ nhất, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục bằng được các hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; lãnh đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tập trung đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn khó khăn để đẩy mạnh thực hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận.
 Toàn cảnh Hội nghị.
Thứ hai, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng và triển khai thực hiện ngay các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư, Thành ủy. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt và thực hiện các quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức, kiểm tra, nhất là công tác quản lý cán bộ… Đồng thời, đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan điện tử, đẩy nhanh việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn…
Thứ ba, khai thác tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của quận trung tâm Thủ đô, đẩy mạnh phát triển KT - XH và phát triển văn hóa, chú trọng tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch văn minh”. Nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…
Thứ tư, với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính của Thủ đô và cả nước, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với quận là phải giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Quận cần chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm
Đối với nhiệm vụ trong năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Quận ủy Ba Đình tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ. Thứ hai, tập trung đẩy mạnh công tác GPMB theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ. Thứ ba, tăng cường kiểm tra, hạn chế các thiếu sót các vi phạm trong quản lý đất đai. Thứ tư, tiếp tục duy trì các tuyến phố văn minh đô thị. Thứ năm, tiếp tục duy trì phát huy các kết quả đã đạt được về văn hóa, giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội. Thứ sáu, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần