Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến: Sớm cụ thể hóa nội dung các chương trình công tác của Thành ủy

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nhằm cụ thể hóa 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo, xây dựng 9 kế hoạch công tác gắn với 3 Chương trình, 3 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến 

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến, đến nay, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã khẩn trương quán triệt, triển khai các chương trình, đề án trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác để cụ thể hóa từng nội dung chương trình, đề án.

Đáng chú ý, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” được Quận ủy Thanh Xuân chú trọng, coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Quận ủy Thanh Xuân gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành uỷ với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025 và mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 02-CTr/QU, ngày 30/10/2020 của Quận uỷ về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận Thanh Xuân trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020 -2025”, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn TP học tập, quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại điểm cầu Quận ủy Thanh Xuân  

Trong kế hoạch thực hiện, Quận ủy Thanh Xuân đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng đó, đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; phát huy cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 -2025, trong đó tập trung cải cách: thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy Nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...

Đối với Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, trong kế hoạch thực hiện, Quận ủy Thanh Xuân gắn với Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy về “Phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch giai đoạn 2020-2025, hướng tới năm 2035”.

“Theo đó, Quận ủy Thanh Xuân đưa ra giải pháp sẽ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...” - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.