Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Tập trung phát triển Thanh Trì thành quận

Hồng Thái. Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện Thanh Trì cần tập trung thực hiện 3 tiêu chí để phát triển huyện lên quận, đó là tiêu chí tỷ lệ cây xanh đô thị, hạ tầng giao thông và tự cân đối ngân sách. Phấn đấu đến năm 2023 hoặc chậm nhất là năm 2024, huyện Thanh Trì sẽ phát triển lên quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra ngày 16/12.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại kỳ họp 

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì trong năm 2020. Huyện đã cùng với Thành phố thực hiện nghiêm túc “nhiệm vụ kép”, do vậy tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 8,2%, gấp hơn 2 lần so với tăng trưởng chung của Thành phố. Các chỉ tiêu thu, chi ngân sách cũng đảm bảo và tiệm cận với mục tiêu tự cân đối ngân sách. Đặc biệt, huyện đã rà soát, tích hợp giữa tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí phát triển xã lên phường, huyện lên quận.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, năm 2021 là năm Thành phố triển khai 2 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù cho Thủ đô, do vậy huyện Thanh Trì cần bám sát để triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và chủ đề công tác năm 2021 là ''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển''.

Quang cảnh kỳ họp 

Bên cạnh đó, huyện cần bám sát 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp của Thành phố, nhất là giải pháp về tăng cường chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, Thanh Trì cần tập trung thực hiện 3 tiêu chí để phát triển huyện lên quận, đó là tiêu chí tỷ lệ cây xanh đô thị, hạ tầng giao thông và tự cân đối ngân sách. Phấn đấu đến năm 2023 hoặc chậm nhất là năm 2024 huyện Thanh Trì sẽ phát triển lên quận.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021 của huyện; Nghị quyết về Dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021; Điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 của huyện; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư; Phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2021.