Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thanh Trì phải nỗ lực hoàn thành 3 tiêu chí xây dựng huyện lên quận

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 28/12, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn công tác của Thành ủy đã dự, chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị 
Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì năm 2021 cho thấy, trong năm qua, huyện Thanh trì đã quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của tập thể.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đổi mới với phương châm chủ động, sâu sát, quyết liệt và kịp thời. 
Ngoài ra, cùng với việc triển khai có hiệu quả công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận, nội chính theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chú trọng thực hiện. Trong năm, huyện đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 5 tổ chức Đảng, 9 đảng viên (đạt 250% kế hoạch); tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề với 12 tổ chức đảng và 28 đảng viên (trong đó có 4 huyện ủy viên). Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của huyện được nâng cao và tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 89,3%.
Những kết quả đã đạt được đã giúp huyện Thanh Trì thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành đạt và vượt mức 21/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện; hoàn thành đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng bộ huyện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời; việc kiểm tra, giám sát, tái giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri có việc còn chậm; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có việc chưa cương quyết…
Bắt tay triển khai nhiệm vụ mới ngay từ đầu năm
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Huyện ủy Thanh Trì đã đạt được trong năm 2021. Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song phát huy tinh thần trách nhiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. 
Trong đó, đã thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Huyện cũng đã có những chương trình, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống.
Ghi nhận tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó linh hoạt, an toàn với dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của T.Ư, TP, không chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.
Nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện là tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện lên quận, với 3 tiêu chí chưa hoàn thành (cân đối ngân sách, quy hoạch đô thị và cây xanh), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện theo đúng quy định. Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, không để phát sinh vi phạm.
Liên quan đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát cơ sở, giải quyết dứt điểm những băn khoăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bắt tay triển khai nhiệm vụ được TP giao năm 2022 để qua đó góp phần tích cực vào các thành tích chung của Thủ đô.