Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - “Việc tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất 10 Chương trình công tác của Thành ủy chính là bước quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô thành hiện thực, phấn đấu xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, Nhân dân có chất lượng cuộc sống cao” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Ngày 23/4, Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn Thành phố học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức đã bế mạc sau 1,5 ngày học tập nghiêm túc, trách nhiệm, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu bế mạc hội nghị 

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, sau 1,5 ngày học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đây là một cách làm mới, sáng tạo, chưa có trong tiền lệ.

Tại Hội nghị, các Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình đã trình bày những nội dung trọng tâm, cơ bản của các Chương trình, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô trong 5 năm (2020-2025), định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô. Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Để triển khai thực hiện hiệu quả 10 Chương trình công tác của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết phải quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy về những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được đề ra trong các Chương trình; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 Chương trình công tác Đảng bộ Thành phố vào thực tiễn cuộc sống.

Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn TP học tập, quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng đó, các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội cấp mình, vận dụng, cụ thể hóa xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có sự phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, đồng thời phổ biến để nhân dân biết, giám sát.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố, báo cáo viên và tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy. Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây là chính, hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

“Việc tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất 10 Chương trình công tác của Thành ủy chính là bước quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô thành hiện thực, phấn đấu xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh trạnh quốc tế, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.