Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận 6 dấu ấn nổi bật của HĐND các cấp TP Hà Nội

Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phát biểu chỉ đạo tại Kỷ họp thứ 19 HĐND TP Hà Nội khóa XV chiều nay (29/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Đối với HĐND các cấp TP Hà Nội, nhiệm kỳ khóa XV 2016-2021 là một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu quả với những dấu ấn quan trọng.

Nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu quả

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) HĐND khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn TP đã bầu 105 ĐB đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND các cấp TP thực hiện mô hình tổ chức theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Nhiệm kỳ này, HĐND TP có tổng số 18 ĐB HĐND hoạt động chuyên trách, cấp huyện có 70 ĐB chuyên trách. Với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, số lượng ĐB chuyên trách tăng hơn, chất lượng ĐB được chú trọng nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đã góp phần làm nên thành công của HĐND các cấp TP nhiệm kỳ 2016-2021. Điều đó được thể hiện ở 6 “dấn ấn” nổi bật.

Thứ nhất, HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, ban hành 198 nghị quyết (tăng 55 nghị quyết); HĐND các quận, huyện ban hành 1.844 nghị quyết; HĐND các xã, phường, thị trấn ban hành 22.131 nghị quyết. 

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội nghị

Thứ hai, HĐND các cấp đã thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề và giải trình của Thường trực HĐND giữa các Kỳ họp. HĐND TP đã tổ chức chất vấn 9/11 kỳ họp thường kỳ, 8 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; 100% HĐND cấp huyện tổ chức được phiên giải trình trong nhiệm kỳ và chất vấn tại kỳ họp. Hiệu quả trong hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND các cấp TP là lựa chọn trúng và đúng nội dung giám sát; phương châm giám sát là đi đến tận cùng vấn đề qua đó nhằm xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và thời gian khắc phục; cách thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trên tinh thần thẳng thắn, công khai, dân chủ. Đây cũng là một thành công lớn  trong hoạt động của HĐND các cấp TP , được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được Quốc hội đánh giá cao.  

Thứ ba, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa ĐB với cử tri đồng thời cho thấy trách nhiệm của ĐB HĐND các cấp TP trước cử tri và Nhân dân Thủ đô. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả (tỷ lệ giải quyết đạt 91,5%). Từ cách làm của HĐND TP đã có tác dụng định hướng, lan tỏa mạnh tới hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Thứ tư, bên cạnh việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, HĐND các cấp TP còn rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiều ĐB HĐND được cơ cấu, đề bạt tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ và được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, Thường trực HĐND các cấp TP đã chủ động, sáng tạo, tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của Thành phố; đề xuất các chủ trương, nội dung công việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Phối hợp thực hiện và tổ chức giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thắng lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

Thứ sáu, hoạt động tích cực, hiệu quả của HĐND các cấp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố nhiệm kỳ này. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, TP vẫn giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế chính trị của cả nước. Phát triển KT-XH đạt tốc độ tăng trưởng khá, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện; 10/17 mục tiêu tổng quát cơ bản đạt và vượt. GDP của Thành phố trong nhiệm kỳ luôn cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước.

“Với tất cả những thành tựu đó, hoạt động của HĐND TP được cử tri, Nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước. Thay mặt UBTV Quốc hội, tôi ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, và Nhân dân Thủ đô, đặc biệt là HĐND các cấp TP Hà Nội  đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua” - Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

 Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, HĐND các cấp TP Hà Nội sắp bước sang một nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi, vị trí vai trò của HĐND các cấp ngày càng được khẳng định, mở ra những điều kiện mới hết sức thuận lợi cho hoạt động của HĐND phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, cũng không ít khó khăn và thử thách, đặc biệt trong tình hình mới, đặc biệt năm 2021 là năm tổ chức cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, để chuẩn bị tốt cho một nhiệm kỳ mới, HĐND các cấp TP cần lưu ý một số nội dung:

Một là, chuẩn bị cuộc bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, đề nghị HĐND TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ TP tập trung triển khai thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Các cấp chính quyền của TP cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tập trung mọi nguồn lực cao nhất để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Hai là, trong bối cảnh đại dịch Covid19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế xã hội của Thủ đô, HĐND TP và các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của T.Ư, đồng thời chủ động nghiên cứu có giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tế để tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội của TP năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ các cấp của TP đã xác định.

Ba là, nhiệm kỳ tới, TP Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; trong đó sẽ không tổ chức HĐND phường ở các quận, thị xã. Vì vậy, HĐND TP cần phối hợp chặt chẽ với UBND TP xây dựng và ban hành kịp thời, đầy đủ các quy định về tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị, đặc biệt đối với các quận, thị xã trên địa bàn, đảm bảo các cấp chính quyền của TP đi vào hoạt động hiệu quả, thông suốt ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trong đó, xác định đúng vấn đề cần quyết định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của HĐND; nghị quyết ban hành phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế, khả năng thực hiện của địa phương. Trong hoạt động giám sát, nội dung cần tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, dân sinh bức xúc đang được cử tri quan tâm. Tăng cường giám sát công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch, xử lý chất rác thải sinh soạt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn… Đặc biệt phải chú trọng hơn nữa, có kết quả cụ thể, rõ ràng việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quan tâm hiệu quả hơn nữa đến công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri để ĐB thực sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Năm là, mặc dù thời gian của nhiệm kỳ 2016-2021 không còn nhiều, tôi đề nghị HĐND và Thường trực HĐND, các ĐB HĐND các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đảm bảo đầy đủ, hiệu quả các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra trong năm 2021; sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho phiên họp thứ Nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

“HĐND các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã nỗ lực, cố gắng phát huy những thành tích đạt được của các nhiệm kỳ trước đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo làm cho hoạt động của HĐND ngày một thiết thực, hiệu quả đáp ứng mong mỏi, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân Thủ đô. Trong số các ĐB dự hội nghị tổng kết ngày hôm nay có nhiều đồng chí tiếp tục tham gia, cũng có những đồng chí không tham gia ứng cử ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Dù có tham gia hay không, dù ở trên cương vị nào tôi cũng rất mong và tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động của HĐND các cấp, xứng đáng là người ĐB của Nhân dân. Tôi tin tưởng HĐND các cấp TP Hà Nội với phương châm hoạt động “Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả” sẽ tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.