Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Đào tạo nghề phải sát với thực tế phát triển của địa phương

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Huyện Sóc Sơn phải rà soát, xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu đào tạo nghề phải sát với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chiều 16/6, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sóc Sơn về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ năm 2016 đến nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh phát biểu tại buổi làm việc 

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh cho biết, từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức 175 lớp đào tạo nghề với 6.079 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó, nghề nông nghiệp: 5.414 lao động, chiếm 89,06% tổng lao động được đào tạo; Nghề phi nông nghiệp: 665 lao động, chiếm 10,94%), là đơn vị có số lao động nông thôn được đào tạo đứng thứ 4 TP; số người có việc làm sau đào tạo nghề là đạt tỷ lệ 88,37% (số lao động tự tạo việc làm chiếm 93,35%).

Tất cả các học viên tham gia học nghề được hỗ trợ 100% kinh phí; các đối tượng học viên thuộc đối tượng 1, đối tượng 2 (người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo) được hỗ trợ tiền ăn cho các ngày thực học. Huyện đã xây dựng, triển khai được 12 mô hình điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với mức thu nhập bình quân 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Việc triển khai đào tạo nghề trên địa bàn huyện đã góp phần cung cấp thêm các kỹ năng, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho lao động nông thôn sau khi học nghề.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn một số khó khăn, vướng mắc. Công tác khảo sát nhu cầu học nghề chưa sát với thực tế; công tác tuyên truyền, tư vấn cho người lao động chọn nghề và tham gia học nghề còn hạn chế. Số lượng người lao động tham gia đào tạo nghề còn ít so với quy mô lao động nông thôn của huyện.

Đào tạo nghề theo nhu cầu người học hiệu quả chưa cao, chưa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn và chưa chuyển dịch được lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp hoặc chuyển đổi sang nghề nông nghiệp mới (số lao động được đào tạo theo ngành phi nông nghiệp chiếm 10,94%)…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương huyện đã khắc phục khó khăn, vướng mắc, triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn. Trong đó, huyện đã xây dựng, triển khai được 12 mô hình điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với mức thu nhập bình quân 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng…

Trưởng đoàn giám sát đề nghị, thời gian tới, huyện Sóc Sơn tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn. Chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề nhằm thay đổi nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm học nghề của người lao động.

Bên cạnh đó, rà soát, xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu đào tạo nghề phải sát với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, chú trọng đào tạo theo chuỗi sản phẩm, đào tạo gắn với sản xuất và bao tiêu sản phẩm; nghề phi nông nghiệp phải xuất phát từ quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp...

Ngoài ra, huyện phối hợp với các doanh nghiệp trong giải quyết việc làm: nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, các tổ hợp tác xã trên địa bàn, từ đó có biện pháp giúp người lao động giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

“Các sở, ngành phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện trong thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của các huyện trong quá trình thực hiện, đặc biệt các kiến nghị tại buổi làm việc. Cùng đó, chủ động đề xuất tham mưu TP các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần