Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông: Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Các cấp, các ngành phải kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu: Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân...” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Hà Nội. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra TP Nguyễn Xuân Minh cho biết, trong những năm qua, TP đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN và đạt được những kết quả tích cực. Theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, chưa phát hiện và xử lý tham nhũng trường hợp nào.

Quang cảnh hội nghị 

Qua công tác thanh tra, từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2020, các đơn vị thanh tra trên toàn TP đã tổ chức triển khai 3.136 cuộc thanh tra, đã kết luận 3.078 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 3.597,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.381,1 tỷ đồng, kiến nghị khác 1.185,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2.022,2 ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 375,6 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 57 cuộc.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2020, các cơ quan hành chính của TP đã tiếp 237.109 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 230.960 đơn các loại (khiếu nại 45.988 đơn, tố cáo 23.300 đơn, kiến nghị, phản ánh 161.672 đơn); thụ lý và giải quyết 18.160/18.319 vụ khiếu nại và 6.612/6.647 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 22,5 tỷ đồng và 17,5 ha đất; kiến nghị trả lại quyền lợi cho công dân 43,8 tỷ đồng và 3,7 hạ đất; kiến nghị điều chỉnh 109 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; bán bổ sung 8 nhà tái định cư, thu hồi và điều chỉnh 31 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý về hành chính 229 tập thể và 389 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụ.

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an TP đã thụ lý điều tra 256 vụ/627 bị can (trong đó khởi tố 240 vụ/610 bị can). Đã giải quyết 221 vụ/601 bị can (Đình chỉ điều tra 9 vụ/13 bị can; Tạm đình chỉ điều tra 6 vụ/10 bị can; Kết thúc điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 206 vụ/578 bị can). Đang điều tra 35 vụ/26 bị can.

Viện KSND TP thụ lý 207 vụ/579 bị can; Truy tố, chuyển tòa 204 vụ/568 bị can; Đình chỉ: 3 vụ/11 bị can. TAND TP đã xét xử sơ thẩm 352 vụ/1.059 bị cáo; giải quyết 342 vụ/1.023 bị cáo (trong đó: xét xử 265 vụ 777 bị cáo, trả hồ sơ điều tra bổ sung 77 vụ/246 bị cáo); đang giải quyết 10 vụ/36 bị cáo.

Số tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã xét xử: 15.687,7 tỷ đồng, 52.221m2 đất, 1.774m2 đất phi nông nghiệp, 79.896 USD, 2.750 Euro. Số tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng xét xử đã được thu hồi hơn 7.623 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, để khắc phục các tồn tại trên và nâng cao hiệu quả công tác PCTN, trong thời gian tới, các cấp, các ngành phải quán triệt mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định của pháp luật về PCTN; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội; củng cố lòng tin của Nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin - cho”, tập trung trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước... Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN. Trong đó, triển khai thực hiện kịp thời các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm công, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân bị chiếm đoạt và thất thoát; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức về PCTN ở các cấp, các ngành.

“Ngoài ra, phải phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, Nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên trong PCTN; phát động, tổ chức các chương trình sáng kiến PCTN, biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia PCTN” - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.