Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng về Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu bố trí đủ vốn cho công tác thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. (Ảnh: Lê Thanh)
Đây là nội dung đáng chú ý vừa được Văn phòng Chính phủ truyền đạt bằng văn bản về  ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị.
Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho công tác thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định.
Đối với Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần tích cực thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.
Riêng đối với Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2020.
Trước đó, vào tháng 4/2020, Bộ GTVT có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị.
Trong báo cáo, Bộ GTVT cho rằng, với tiến độ công tác thẩm định dự án như hiện tại thì việc nghiên cứu, giải trình, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị không đáp ứng được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2020.
Do đó, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ triển khai các thủ tục để lùi thời hạn báo cáo Bộ Chính trị cho đến khi có kết quả chính thức của Hội đồng thẩm định Nhà nước đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Bộ GTVT khẳng định khi đó sẽ nghiên cứu cập nhật, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét đăng ký đưa vào chương trình công tác của Bộ Chính trị.