Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Hà Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng Trương Hòa Bình đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 (TP.HCM).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính của Quận 1- quận trung tâm, tập trung nhiều nguồn lực, số lượng doanh nghiệp lớn, có đóng góp lớn về ngân sách cho Thành phố và cả nước; là nơi ghi lại những dấu ấn về văn hóa và sự phát triển của Thành phố.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Quận 1 đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quận đã quy định phân cấp quản lý cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển cán bộ để phòng chống tham nhũng, ban hành xây dựng môi trường làm việc thân thiện, quy tắc ứng xử để cán bộ có thái độ hoà nhã, chống quan liêu khi tiếp xúc với nhân dân, cải tiến lề lối làm việc, xem xét xử lý cán bộ cố tình chậm trễ trong việc giải quyết công việc của dân, niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy hoạch xây dựng đô thị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng...
Phó Thủ tướng yêu cầu Quận 1 cần tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành về công tác này để thực hiện có hiệu quả hơn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, nhất là cho họat động khởi nghiệp. Quận cần đánh giá kỹ hơn những nguy cơ tiềm ẩn về tham nhũng từ đó, làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm tra giám sát nội bộ, có những quy chế chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm toán, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.
Về phương hướng và nhiệm vụ thời gian tới của Quận 1 đối với công tác phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Phải xác định đây là công tác thường xuyên, lâu dài, trọng tâm, gắn với xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, nếu xảy ra hậu quả, có dấu hiệu bao che thì xử lý ngay người đứng đầu; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với công tác này; đẩy mạnh tuyên truyền; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở dễ xảy ra tham nhũng và lãng phí, nhất là với những lĩnh vực nhạy cảm như thuế, đất đai, xây dựng; nâng cao sự phối hợp hoạt động trong các cơ quan phòng chống tham nhũng; quan tâm đến phẩm chất, năng lực của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng...
Về công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng nêu rõ, Quận 1 cần tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thành phố, xây dựng chính quyền Quận 1 chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện. Bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực thực hiện việc giải quyết và thực hiện công vụ với người dân. Qua đó, tiết kiệm công sức, thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
Đồng thời, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức và thực hiện Đề án vị trí việc làm của Quận 1, gắn chặt cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị dịch vụ công như y tế, giáo dục; tăng cường theo dõi mức độ cải cách hành chính của các đơn vị và thăm dò sự hài lòng của người dân; đẩy mạnh sự tham gia của người dân về cải cách hành chính; xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.