Phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 15/2, lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã có cuộc họp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam về sự phối hợp hoạt động công tác bảo vệ môi trường trong năm 2012.

Theo đó, các hoạt động phối hợp trong năm 2012 giữa hai đơn vị như: tổ chức sự kiện Bảo tồn Cây di sản Việt Nam, các hoạt động truyền thông, tập huấn, nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường và phát triển bền vững, phối hợp tổ chức Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 4…