Phối hợp nâng cao hiệu quả thu kinh phí công đoàn

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/9, LĐLĐ TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015- 2020, ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025.

Một trong những nội dung phối hợp được hai bên thực hiện hiệu quả trong 5 năm qua là công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ trích, đóng kinh phí công đoàn. Theo đó, hàng năm, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã đã rà soát và cung cấp danh sách các đơn vị chây ỳ trong việc đóng kinh phí công đoàn và số kinh phí công đoàn đơn vị phải đóng cho cơ quan thuế.
 Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025. 
Trên cơ sở đó, Cục Thuế Hà Nội đã chỉ đạo các phòng thanh kiểm tra và chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực khi thanh, kiểm tra đưa nội dung trích, nộp kinh phí công đoàn của tổ chức chi trả thuế là một chỉ tiêu trong nội dung thanh, kiểm tra thuế. Sau khi thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế đã cung cấp cho LĐLĐ TP, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã tình hình vi phạm trích nộp kinh phí công đoàn để từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu các đơn vị vi phạm thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.
Kết quả, trong 5 năm qua, số cuộc thanh kiểm tra phối hợp với cơ quan thuế đồng cấp là 11.237 cuộc; LĐLĐ quận, huyện, thị xã đề nghị cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra 6.037 đơn vị vi phạm đóng kinh phí công đoàn. Qua công tác phối hợp thanh, kiểm tra, đã có 1.158 đơn vị đóng kinh phí công đoàn với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Riêng cơ quan Thuế đã thực hiện thanh, kiểm tra 26.600 doanh nghiệp, đơn vị; phát hiện 14.990 đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về trích nộp kinh phí công đoàn. Sau khi nhận được kết quả thanh, kiểm tra của cơ quan thuế, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã đã đôn đốc doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn bằng nhiều biện pháp. Qua công tác thanh, kiểm tra, cơ quan thuế và LĐLĐ đồng cấp đã phối hợp truy thu được 15 tỷ 512 triệu đồng kinh phí công đoàn.
Kết quả phối hợp giữa công đoàn và cơ quan Thuế trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ LĐLĐ TP Hà Nội hoàn thành dự toán tài chính công đoàn 5 năm qua. Với những kết quả đạt được, tại hội nghị đã có 7 tập thể và 3 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Cục thuế Hà Nội giai đoạn 2015- 2020.
Dịp này, LĐLĐ TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.