Phòng chống cháy nổ tại khu tập thể cũ

Văn Trọng - Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Công tác PCCC tại chỗ đã được lựa chọn làm chuyên đề trong buổi sinh hoạt chi bộ của tổ dân cư số 7, phường Giảng Võ, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ, đi sâu vào những vấn đề quan trọng, được người dân đặc biệt quan tâm.

Tin liên quan