DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phòng, chống tham nhũng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

19-02-2014 16:10
Kinhtedothi - Ngày 19/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình 09 của Thành ủy về “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015” đã họp, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chủ trì hội nghị.
Theo BCĐ,  sau 3 năm thực hiện, Chương trình 09 đã phát huy hiệu quả tích cực đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong hệ thống chính trị; hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên rõ rệt; ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; góp phần điều tra, truy tố, xét xử một số vụ an tham nhũng lớn, tạo niềm tin trong nhân dân…
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo họp về Chương trình 09 của Thành ủy sáng 19/2/2014. Ảnh: Anh Quý
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu kết luận hội nghị về Chương trình 09 của Thành ủy.
Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các hoạt động kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng và đẩy mạnh. Trong giai đoạn từ 2011-2013, toàn TP đã kết luận, giải quyết trên 14 nghìn vụ khiếu nại, tố cáo, đạt 83% tổng số vụ; tổ chức 295 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng, qua đó phát hiện sai phạm (của các tổ chức, đơn vị của TP và TƯ trên địa bàn), với tổng giá trị tài sản trên 1,1 nghìn tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 14 đối tượng, trong đó điển hình các vụ Dương Chí Dũng, lợi dụng chức vụ về quản lý kinh tế và chức ở tập đoàn Vinalines, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước... Cũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện sai phạm trên 718 tỷ đồng và trên 967ha đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 678 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 77 tập thể, 101 cá nhân.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Chương trình 09 nhận định, việc tự phát hiện tham nhũng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, phần lớn do quần chúng, nhân dân phát hiện, tố giác…Đặc biệt, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân, nhất là trong các khâu làm thủ tục về thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, thẩm định hồ sơ….

Đóng góp vào dự thảo, các thành viên BCĐ đề nghị, bổ sung cần, đánh giá đặc điểm tình hình thủ đô, nhấn mạnh Chương trình 09 của Thành ủy đã được cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo, với tinh thần tích cực và quyết tâm cao…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, thời gian qua, TP đã chú trọng thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng và chống tham nhũng, nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến rõ nét. Đây là nhân tố quyết định đối với công tác này. Chủ tịch khẳng định, qua đó đã ngăn chặn, kiềm chế các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, không để xẩy ra các vụ việc lớn, phức tạp trên địa bàn, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch đề nghị, BCĐ cần thể hiện lại dự thảo, theo hướng ngắn gọn, khái quát, bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Chương trình 09. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đẩy mạnh giáo dục, phổ biến, thông tin, tuyên truyền các văn bản, quy định, quy chế, chính sách… để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và thực hiện. Tiếp tục rà soát, xây dựng thể chế, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý tài sản công… đảm bảo các quy định chặt chẽ, không tạo kẽ hở để phát sinh tiêu cực. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cánh hành chính, trọng tâm là nâng cao trách nhiệm, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường đấu tranh, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xét xử nghiêm minh và kiên quyết các vụ việc vi phạm. Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định kiện toàn thành viên BCĐ Chương trình 09 của Thành ủy.
TAG: