Quận Bắc Từ Liêm

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Chuyển biến tích cực

Thảo Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 27/12, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Trao giải cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”; “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022.

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một phong trào rộng lớn, liên quan đến tất cả lĩnh vực về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... Trong đó, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội là mục đích lớn nhất của phong trào.

Năm 2022, kinh tế của quận Bắc Từ Liêm phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia. Tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên và số hộ gia đình thể thao ngày càng cao.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị.

Việc thực hiện việc cưới, tang văn minh, tiến bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đã có sự thay đổi trong nhận thức của người dân, tiết kiệm được nhiều cả về thời gian và vật chất. Đặc biệt, trong điều kiện, tình hình dịch Covid-19, Ban chỉ đạo các phường đã vận động người dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh, việc tổ chức đám cưới theo nếp sống văn minh được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Tỷ lệ hỏa táng đạt 87,5%.

Công tác xây dựng các mô hình văn hóa “Tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa” được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, được Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Kết quả, năm 2022, toàn quận Bắc Từ Liêm có 194/199 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 97,5%; 100/107 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 93,5%. Hạ tầng cơ sở từng bước được nâng lên. Năm 2022, quận đã đầu tư xây dựng 2 trung tâm văn hóa - thể thao phường; xây mới 2 Nhà văn hóa tổ dân phố; cải tạo 4 nhà văn hóa tổ dân phố phường Thụy Phương. Hiện nay, toàn quận có 1 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, 10 Trung tâm Văn hóa Thể thao phường, 133 nhà văn hóa tổ dân phố, 23 điểm sinh hoạt cộng đồng, 94 điểm vui chơi.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn được đặc biệt quan tâm. Vệ sinh môi trường được cải thiện, bộ mặt đô thị mới ngày càng khang trang, hiện đại. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp” do quận tổ chức đã được các phường, các tổ dân phố và Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia với 35 tuyến đường đăng ký. Quận đã thành lập đoàn kiểm tra, chấm điểm cuộc thi và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đơn vị có tuyến đường, ngõ tham gia cuộc thi.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự phát triển đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương đề nghị Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Tranh thủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”; “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022.
Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “Giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp”; “Bảng tin công cộng trong hoạt động thông tin cơ sở” năm 2022.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Nâng cao chất lượng phong trào, tổ chức thực hiện tốt các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”;  “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh ”. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, “gương người tốt, việc tốt”.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã khen thưởng 18 tập thể, 21 cá nhân, 27 tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Trao quyết định công nhận và khen thưởng với 4 đơn vị, DN công nhận danh hiệu "cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2021-2022.