Phú Xuyên: Gần 50.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND huyện Phú Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội huyện giai đoạn 2002 - 2017. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành và Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội Hoàng Liên Sơn và đại diện các đơn vị ủy thác.

Chặng đường 15 năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đến nay Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Xuyên ngày càng được củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Điểm nổi bật là mạng lưới giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội huyện ngày càng phát triển rộng khắp, ngoài trụ sở giao dịch chính.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện còn hoạt động thường xuyên, hiệu quả tại 28 điểm giao dịch tại 28 xã, thị trấn. Ngoài ra, còn có 383 tổ tiết kiệm và vay vốn của các ngành đoàn thể, như: Phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên tại các khu dân cư. Điều này đã thực sự phát huy hiệu quả và huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo thuận tiện, đúng đối tượng.

UBND huyện Phú Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội.

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Xuyên Lương Văn Luật cho biết, đến nay, ngân hàng đã và đang triển khai cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, bò sinh sản, nước sạch, hộ nghèo sửa chữa, cải tạo nhà ở...
Tổng doanh số cho vay trong 15 năm qua là 1.029,4 tỉ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 31/7/2017 đạt 239,8 tỉ đồng, tăng 221,7 tỉ đồng so với năm 2002. Qua đó, đã giúp cho 49.022 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, có điều kiện và vươn lên thoát nghèo, thoát nghèo bền vững. Hầu hết các hộ được vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả, trả vốn, lãi đúng kỳ hạn. Việc kiểm tra giám sát đối với hoạt động vay vốn được duy trì thường xuyên, dưới nhiều hình thức.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành khẳng định: “Kết quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tranh thủ tiếp cận các loại nguồn vốn của TƯ, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội TP, huyện. Đồng thời, tăng cường công tác huy động tiền gửi của các thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động các hộ dân gửi tiết kiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn”.
Nhân dịp này, 46 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã được UBND huyện khen thưởng.