Phú Xuyên hoàn thành kế hoạch như mong đợi

Chia sẻ

Kinhtedothi - Với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, đồng lòng quyết tâm của cán bộ và Nhân dân 28 xã, thị trấn, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đề ra thực hiện trong năm 2015 đã hoàn thành như mong đợi.

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện nên năm 2015, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều tiến bộ, đã hình thành trang trại chăn nuôi với những sản phẩm chất lượng cao. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản, đặc sản kết hợp mô hình lúa - cá - vịt là 1.855,43ha, bằng 131,77% so với năm 2011. Chăn nuôi bò thịt, bò sữa, lợn thịt tập trung ở các xã Quang Lãng, Châu Can, Vân Từ, Châu Can… có quy mô rộng đang được đưa dần ra khỏi khu dân cư thuận lợi cho công tác phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế trang trại, từng bước xóa bỏ chăn nuôi nhỏ lẻ, chăn thả truyền thống, đảm bảo môi trường, phòng chống dịch bệnh. Lĩnh vực trồng trọt cũng có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như, phát triển vụ Đông trở thành vụ sản xuất (SX) chính, đưa hệ số sử dụng đất đai hàng năm đạt 2,8 - 3 lần so với những năm trước đó. 
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa cùng lãnh đạo các phòng, ban  thăm Khu Công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội.
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa cùng lãnh đạo các phòng, ban thăm Khu Công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội.
Về dồn điền đổi thửa, huyện đã thực hiện được 8.874/8.600ha, đạt 103% kế hoạch giao. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực, nhất là những vùng đất trũng, người dân yên tâm đầu tư vào SX và ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, thu nhập bình quân lao động năm 2015 đạt 26,47 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn huyện đã có 7 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 9 xã đạt và cơ bản đạt 15 đến 16 tiêu chí. Các xã còn lại đạt 10 đến 14 tiêu chí. Theo kế hoạch, năm 2016 huyện sẽ phấn đấu đạt thêm 5 xã nông thôn mới.

Sẽ nhân rộng mô hình

Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Chi cho biết, năm 2011, toàn huyện chỉ có 19 trang trại chăn nuôi, nhưng nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền, đến nay đã có 73 trang trại đạt tiêu chí mới chăn nuôi lợn, gia cầm, thủy cầm, trang trại thủy sản, cây ăn quả. Giá trị sản lượng bình quân mỗi trang trại đạt 3.066 triệu đồng/năm; trang trại nuôi trồng thủy sản là 1.379,1 triệu đồng và trang trại tổng hợp là 1.158,1 triệu đồng/năm. Ngoài ra, còn có trang trại tuy chưa đạt tiêu chí mới, nhưng đã góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển và đây là cơ sở xác định tính hiệu quả kinh tế thu nhập đạt cao hơn so với trồng lúa. “Để phát triển và nhân rộng mô hình, một số chủ trang trại đã đưa cơ giới hóa như máng ăn tự động, hệ thống phun sương, làm mát, máy thái cỏ vào sản xuất. Nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển hơn nữa, UBND huyện đã chủ động định hướng cho 33 HTXNN chuyển đổi theo mô hình Luật HTX năm 2012, trong số này có 3 HTX đã thực hiện chuyển đổi mô hình theo hướng chuyên nuôi trồng thủy sản” - ông Chi nói. 

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Thọ khẳng định: “Để phát triển ngành nông nghiệp hơn nữa, Đảng bộ và Nhân dân Phú Xuyên sẽ quyết tâm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản cấp vùng, chợ nông thôn trên địa bàn. Đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao về chất, lượng và ATVSTP trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phấn đấu đưa giá trị SX nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha/năm.. Từng bước xây dựng huyện thành trung tâm dịch vụ, trung tâm liên kết vùng, trung tâm chuyển dịch hàng hóa giữa Thủ đô với các tỉnh, thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần