Phường Hà Cầu, quận Hà Đông: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Bài, ảnh: Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Cầu là một trong những phường được UBND quận Hà Đông đánh giá luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đất đai, xây dựng trong những năm gần đây. Công tác thu, chi đảm bảo ổn định, kịp thời phục vụ các hoạt động thường xuyên, đột xuất của phường.

 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hà Cầu, quận Hà Đông.
Chủ tịch UBND phường Hà Cầu Phạm Nguyên Trọng cho biết, tổng thu ngân sách năm 2017 của phường được hơn 10 tỷ đồng, đạt 134,3% dự toán quận giao. Các dự án xây dựng công trình phúc lợi xã hội phục vụ người dân địa phương đã được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm kinh phí, khi đưa vào sử dụng đã khai thác hết công năng, được người dân ủng hộ, ghi nhận tích cực. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.
Cũng trong năm 2017, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị đã được UBND phường đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra chặt chẽ xây dựng tại 177 công trình ở các khu đất trên địa bàn phường và tổ chức kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 103 hộ đã kê khai, không để xảy ra vi phạm, sai phạm. Ngoài ra, địa phương còn triển khai tốt Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây”.
Tiếp nối những thành quả đạt được trong năm 2017, Chủ tịch UBND phường Hà Cầu Phạm Nguyên Trọng khẳng định, năm 2018, Đảng ủy, HĐND, UBND phường tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, như: Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực điều hành của UBND phường bằng việc cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả.
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nhà trường thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục khai thác các nguồn thu trên địa bàn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình hành động về Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý sử dụng đất đai theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai năm 2018 của quận. Thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, trật tự đô thị. Chủ động thực hiện phòng, chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Mặt khác, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công trình ưu tiên đầu tư liên quan đến an sinh xã hội, mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho các nhà văn hóa, hội trường họp dân các tổ dân phố.
Thực hiện tốt Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy về việc “thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa” và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin - thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị, địa phương. Đi đôi với các việc làm trên, Hà Cầu sẽ tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 05-ĐA/QU ngày 4/4/2016 của Quận ủy về xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.