Phương pháp bảo quản thịt tươi trong 15 ngày

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phương pháp bảo quản thịt tối ưu bằng cách sử dụng hỗn hợp hóa chất gồm: Kali sorbat 2,5%, natri lactat 2,5%, STPP 3% và vitamin C 0,5% hòa tan vào nước sau đó dùng dung dịch hóa chất này để nhúng miếng thịt cần bảo quản.

Phương pháp này cho phép có thể bảo quản thịt được 15 ngày mà vẫn giữ được màu sắc và các tính chất cảm quan của thịt

Thịt bị hỏng thường là do nhiễm vi sinh vật, sự thất thoát khối lượng do các chất dễ bay hơi làm giảm chất lượng thịt tươi đồng thời làm giảm giá trị kinh tế.

Phương pháp bảo quản thịt tối ưu bằng cách sử dụng hỗn hợp hóa chất gồm: Kali sorbat 2,5%, natri lactat 2,5%, STPP 3% và vitamin C 0,5% hòa tan vào nước sau đó dùng dung dịch hóa chất này để nhúng miếng thịt cần bảo quản.

Ngoài ra, cần sử dụng khay xốp PS và màng bao PVC để bao gói miếng thịt đã xử lý bằng dung dịch hóa chất nêu trên.

Bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ 0 - 4oC.

Với phương pháp này, có thể bảo quản thịt được 15 ngày mà vẫn giữ được màu sắc và các tính chất cảm quan của thịt tươi.