Podcast: Năm Mão nói chuyện mèo

Huy Hoàng - Hòa Bình Nguyễn
Chia sẻ

Năm 2023 - âm lịch là Quý Mão. Mão người Việt gọi là mèo. Con mèo tuy không phải là vật nuôi mang lợi ích kinh tế, nhưng lại là người bạn thân thiết chuyên bắt chuột bảo vệ thành quả lao động của con người nên luôn được con người yêu quý.