Podcast: Nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu Xuân

Khang Nhi - Văn Trọng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.