PV GAS hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2019

Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 9 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 6-41%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 21-52%.

Qua đó, PV GAS cũng đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch năm 2019.
 Các đơn vị của PV GAS thường xuyên tổ chức luyện tập, thi PCCC – CHCN
Kết quả này là một sự nỗ lực rất lớn của PV GAS trong bối cảnh triển khai kế hoạch SXKD gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó đặc biệt là các sự cố phía thượng nguồn ngày một tăng; khí bể Cửu Long đưa vào bờ giảm mạnh so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2018 (bằng 72% so với cùng kỳ năm 2018); sự cố 01 giếng mỏ khí Thái Bình từ đầu tháng 2, kéo dài đến tuần đầu của tháng 6/2019 (thời điểm này sản lượng giảm còn 1/2 mức bình thường)… Ngoài ra, giá dầu thô trung bình 9 tháng là 64 USD/thùng, thấp hơn giá kế hoạch (65 USD/thùng); việc đàm phán, thống nhất ký các hợp đồng/phụ lục hợp đồng về giá khí, cước phí mới mất nhiều thời gian; chi phí hoạt động ngày một tăng do công tác bảo dưỡng sửa chữa, xử lý ống treo, trích lập quỹ thu dọn mỏ…; Một số dự án lớn có tiến độ rất sát và phức tạp, thi công trong một mùa biển nên việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch rất khó khăn…

Tuy nhiên, với việc tận dụng tốt những cơ hội cùng với việc triển khai và thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV, PV GAS đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD doanh 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, toàn PV GAS đã tiếp nhận 7.743,0 triệu m3 khí ẩm, bằng 105% kế hoạch 9 tháng (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018), bằng 79% kế hoạch năm; đã xử lý và phân phối 7.542,6 triệu m3 khí khô cho khách hàng, bằng 106% kế hoạch 9 tháng (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018) và bằng 81% kế hoạch năm; sản xuất và cung cấp 49,3 ngàn tấn condensate, bằng 107% kế hoạch 9 tháng và bằng 79% kế hoạch năm. Cùng với đơn vị thành viên, PV GAS đã cung cấp ra thị trường 1.483 ngàn tấn LPG, trong đó xuất khẩu và kinh doanh tại thị trường nước ngoài 488,5 ngàn tấn.
 PV GAS tích cực tiếp xúc với các đối tác, phát triển và nâng cao chuỗi giá trị khí
PV GAS cũng đã hoàn thành vượt mức cao ở các chỉ tiêu tài chính. Tổng doanh thu đạt 58.318,4 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 9 tháng (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018) và bằng 91% kế hoạch năm. Đến 9 tháng, PV GAS đã hoàn thành kế hoạch năm về chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 10.919,6 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch 9 tháng; Lợi nhuận sau thuế đạt 8.760,2 tỷ đồng, bằng 152% kế hoạch 9 tháng; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.817,0 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch 9 tháng.

PV GAS tiếp tục duy trì các chỉ số tài chính khả quan, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 46%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 20%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản là 14%;…

Các công tác liên quan An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Bảo vệ được triển khai theo kế hoạch đề ra. Các cơ sở SXKD của PV GAS hoạt động an toàn. Các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của PV GAS hoạt động ổn định; thực hiện dừng khí của các hệ thống để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, đưa hệ thống khí vào vận hành, cấp khí theo tiến độ kế hoạch và đảm bảo an toàn; công tác ấn định, điều độ khí linh hoạt, hiệu quả, cấp khí liên tục; đàm phán, ký kết, thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí, cấp khí với nỗ lực tối đa; không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng, sản lượng khí đã cung cấp.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chấp thuận kế hoạch cho Công ty mẹ PV GAS triển khai 22 dự án/đầu việc (14 dự án nhóm A, 3 dự án nhóm B, 5 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính) với vốn giải ngân 3.332 tỷ đồng (toàn PV GAS triển khai 53 dự án/đầu việc, gồm 14 dự án nhóm A, 8 dự án nhóm B, 31 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính với vốn giải ngân 3.680,0 tỷ đồng). Xác định công tác đầu tư xây dựng là một trong những nhiệm vụ trong tâm của năm 2019, vì vậy ngay từ đầu năm PV GAS đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện các dự án. Trong 9 tháng đầu năm một số dự án lớn, trọng điểm được PV GAS triển khai tích cực và đạt kết quả khả quan. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm Công ty mẹ PV GAS là 1.583,7 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch 9 tháng và bằng 48% kế hoạch năm; toàn PV GAS 1.651,4 tỷ đồng. Giá trị giải ngân sẽ tập trung vào 3 tháng cuối năm 2019.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, PV GAS cũng đã triển khai thực hiện thành công nhiều công tác quan trọng, đáng chú ý khác như: Đã ký thỏa thuận khung (HOA) mua bán khí LNG nhập khẩu cấp cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tháng 1/2019; làm việc với PV Power về hợp đồng mua bán LNG cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4; Chuẩn bị đàm phán HOA mua bán khí với các chủ mỏ khí Tuna – Indonesia; Tham gia cùng Tổ công tác PVN đàm phán thỏa thuận khung hợp đồng mua bán khí Sư Tử Trắng giữa PVN và các Chủ mỏ; Làm việc với các bên liên quan về hợp đồng đấu nối và vận hành (TOSA) dự án đường ống dẫn khí Lô B; Làm việc với các đối tác: Petronas, Total, AGDC, Woodside, EDF, ENI chuẩn bị cho công tác thu xếp nguồn cung LNG cho các dự án nhập khẩu LNG do PV GAS làm chủ đầu tư;...