PVN đạt tổng doanh thu hơn 162.000 tỷ đồng

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hoàn thành vượt mức từ 2 - 8% kế hoạch, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm 2019.

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: Khắc Kiên
Mặc dù bối cảnh dầu khí thế giới 3 tháng đầu năm có nhiều biến động, PVN vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được đặt ra. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 8% kế hoạch.
Đặc biệt, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đạt 162,7 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,2% so với kế hoạch quý I và bằng 27,0% kế hoạch năm.
Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.
Công tác an sinh xã hội luôn được Tập đoàn và các đơn vị thành viên quan tâm, chú trọng. Trong quý I/2019 đã triển khai nhiều hoạt động với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị bằng tiền và hiện vật là 1.736 triệu đồng; hiến tặng 132 đơn vị máu; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết tại một số tỉnh thành trong cả nước.
Thu vỉa tại Mỏ Cá Tầm. Ảnh: Khắc Kiên
Năm 2019 là năm thứ 4 PVN thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Với mục tiêu giữ vững nhịp độ sản xuất, bám sát và đảm bảo hiệu quả trong công tác triển khai kế hoạch, nhiệm vụ cả năm 2019 được Đảng và Chính phủ giao, kết thúc quý I/2019, PVN đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện công tác tái cơ cấu, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, đảm bảo các công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.
Theo PVN, công tác tìm kiếm thăm dò được triển khai theo kế hoạch đề ra; đã thi công 5 giếng khoan thăm dò thẩm lượng và hoàn thành 4 giếng. Công tác phát triển mỏ được triển khai tích cực. 
Công tác an toàn và duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh bình thường.