PVN vay thêm 1,5 tỷ USD phát triển dầu khí

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong ngày 2/12, Ngân hàng Standard Chartered đã chính thức ký hợp đồng với PVN về việc làm đầu mối thu xếp vay vốn cho PVN trị giá 250 triệu USD cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

KTĐT - Trong ngày 2/12, Ngân hàng Standard Chartered đã chính thức ký hợp đồng với PVN về việc làm đầu mối thu xếp vay vốn cho PVN trị giá 250 triệu USD cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Các tổ chức tài chính nước ngoài cam kết sẽ huy động cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thêm khoảng 1,5 tỷ USD để phát triển các dự án dầu khí trong tương lai.

Cụ thể, ngày 2/12, Ngân hàng Standard Chartered và PetroVietnam đã ký biên bản ghi nhớ sẽ thu xếp huy động lên tới 1,5 tỷ USD trên thị trường vốn để tài trợ các nhu cầu tài chính của PVN. Bên cạnh đó, ngân hàng này còn hỗ trợ PVN các giải pháp tài chính khác.

Cũng trong ngày 2/12, Ngân hàng Standard Chartered đã chính thức ký hợp đồng với PVN về việc làm đầu mối thu xếp vay vốn cho PVN trị giá 250 triệu USD cho dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thời hạn của khoản vay là 5 năm, có khả năng gia hạn thêm 2 năm nữa. Đây là khoản vay vốn lớn đầu tiên cho một tổ chức đi vay là Việt Nam kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khoản vay sẽ được dùng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu liên quan đến hoạt động xây dựng và hoàn tất Nhà máy lọc dầu Dung Quất.