Quận Ba Đình: Đảm bảo “mục tiêu kép”, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – Chiều 21/1, UBND quận ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; phát động thi đua năm 2022.

Trong năm 2021, với phương châm công tác của quận “Đoàn kết, hành động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; bám sát chỉ đạo của Thành phố, phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình tiếp tục được đổi mới, phát triển, đánh giá thi đua theo hướng sâu sát, rõ người, rõ trách nhiệm, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, qua đó, đóng góp thành tích vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Các tập thể thuộc quận Ba Đình được nhận Cờ thi đua xuất sắc.
Các tập thể thuộc quận Ba Đình được nhận Cờ thi đua xuất sắc.

Đáng chú ý, quận thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, bảo đảm an sinh xã hội, không phát sinh hộ nghèo; đã hoàn thành tiêm chủng vaccine người trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 96,39%; tiêm trẻ em từ 12-17 tuổi đạt tỷ lệ 90,16%; hỗ trợ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch cho 152 .206 đối tượng với số tiền là 82.367 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu ngân sách quận đạt 111,8 %, chi ngân sách nhà nước đặt 106,8%, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100%; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/31 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu Thành phố giao.

Phát động thi đua năm 2022, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh, bước sang năm 2022, phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm với 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó sẽ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. 
Các cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố, quận phát động nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các mục tiêu cụ thể: Lấy lại đà tăng trưởng và đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống người dân, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, hợp tác, sáng tạo và khởi nghiệp; Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị....

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân nhằm củng cô khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc; đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với dây mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của tổ chức phải là hạt nhân, là tấm gương trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiệt thực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT” trên địa bàn Thủ đô, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch đã triển khai, cũng như thực hiện các mô hình, chuyên đề ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách sâu rộng, thiết thực đạt hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hình mới; từ đó chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh tô giác tội phạm và TNXH, phát hiện kịp thời mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác.

Tại hội nghị, 4 tập thể vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận Bằng khen, giấy khen của thành phố và quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần