Quận Ba Đình: Hỗ trợ 9,621 tỷ đồng cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đến nay, UBND quận Ba Đình đã xét duyệt 6.414 hồ sơ và hỗ trợ 9,621 tỷ đồng cho các đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Việc chi trả hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được UBND 14 phường triển khai kịp thời, chu đáo. Kinh phí hỗ trợ được gửi tận tay các đối tượng bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đúng đối tượng và công khai, minh bạch. 
 UBND phường Vĩnh Phúc thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính Phủ.
Từ ngày 09/8 đến nay, UBND quận Ba Đình đã xét duyệt 6.414 hồ sơ lao động tự do. Trong 6 đợt xét duyệt đã hỗ trợ 9,621 tỷ đồng cho các đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Riêng tại đợt 6, UBND quận Ba Đình đã phê duyệt hỗ trợ cho 1.180 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền là 1,770 tỷ đồng.
 UBND phường Ngọc Hà đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho 222 người. Trong ngày 27/8, UBND phường Ngọc Hà tiếp tục chi trả cho 234 người.
Trước đó, UBND quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND TP Hà Nội. Việc triển khai được quận thực hiện đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, UBND 14 phường và đơn vị có liên quan. Gắn với việc đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và thuận lợi cho người được hưởng chính sách.
Theo kế hoạch số 226/KH-UBND, các nhóm đối tượng người lao động được xét duyệt hỗ trợ gồm:
1. Hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn cận nghèo của Thành phố.
2. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng.
3. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
4. Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch và đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
5. Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải chấm dứt hợp đồng lao động do hộ kinh doanh phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 21 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6. Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch và không thuộc đối tượng được quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Người được hỗ trợ đồng thời đảm bảo điều kiện: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng, từ 30 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
7. Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 do cơ sở giáo dục dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) và không thuộc đối tượng quy định tại Chương IV Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
8. Hỗ trợ chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện hoạt động (có trụ sở chính trên địa bàn quận) phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch.
9. Hỗ trợ bổ sung cho người lao động quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 1 Nghị quyết số 15 NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND TP trong các trường hợp sau:
a) Người lao động đang mang thai;
b) Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).