Quận Ba Đình tăng cường quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng

Duy Khánh - Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/1, quận Ba Đình tổng kết công tác quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch - quản lý trật tự xây dựng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, UBND quận Ba Đình đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị và UBND các phường trên địa bàn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp. Được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý và điều hành, quận Ba Đình đã hoàn thành tốt công tác quản lý quy hoạch - quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng - giải phóng mặt bằng năm 2018.
UBND quận thường xuyên cập nhật các văn bản, chế độ chính sách mới của Nhà nước, TP ban hành để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện.
Xây dựng chi tiết danh mục dự án và phân bố kế hoạch và điều hành ngân sách đầu tư xây dựng linh hoạt, đảm bảo nguồn lực giải quyết các dự án cấp bách, bức xúc, các công trình quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
UBND quận đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, định kỳ hàng tháng họp đánh giá tình hình chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kế hoạch đầu tư công năm 2018, thực hiện kiểm tra tiến độ hiện trường để có biện pháp kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh.
Tăng cường quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, UBND quận dã ban hành các kế hoạch như: Quyết toán dự án hoàn thành, kiểm tra quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác bảo trì trụ sở, Giám sát đánh giá đầu tư… nhằm quản lý và chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư nâng cao chất lượng thi công các công trình, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; bố trí kế hoạch vốn kịp thời cho các công trình đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.