Quận Bắc Từ Liêm hội tụ nhiều di sản văn hoá của người Việt cổ

Thanh Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 21/11, quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11); tổng kết công tác quản lý di sản và giao lưu các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống năm 2019.

Đây là hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa với cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận.
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết,  quận Bắc Từ Liêm là nơi hội tụ nhiều di sản văn hoá của người Việt cổ, phong phú về số lượng, đa dạng về chủng loại. Quận có 135 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, 62 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa gồm 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 13 di tích cấp TP; 2 lễ hội đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Đình Chèm, phường Thụy Phương; Lễ hội Bơi Đăm, phường Tây Tựu. Ngoài ra, quận có 26 di tích cách mạng kháng chiến (trong đó có 15 di tích đã được TP gắn biển).
 Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý di sản văn hóa năm 2019.
Thời gian qua, quận đã kiện toàn Ban Quản lý di tích các phường và Tiểu Ban quản lý di tích tổ dân phố theo hướng dẫn tại Quy chế quản lý di tích của TP. Quận đã rà soát các hiện vật, vật kiến trúc không truyền thống trong di tích, qua đó, đã vận động đưa 100% các hiện vật lạ, hiện vật không truyền thống ra khỏi khuôn viên di tích.
Xây dựng các bộ phim khoa học, video, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về các di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống tiêu biểu như: Di tích Đình Tây Tựu, lễ hội Bơi Đăm truyền thống gắn với làng nghề truyền thống trồng hoa Tây Tựu. Tổ chức kiểm kê, giám định cổ vật; phiên âm dịch nghĩa các tư liệu hán nôm có trong di tích, năm 2019, có 15 di tích được tổ chức kiểm kê, giám định hiện vật; 6 di tích được phiên âm dịch nghĩa các tư liệu hán nôm. Niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại 100% các di tích…
Cùng với đó, công tác tu bổ tôn tạo chống xuống cấp các di tích luôn được Quận đặc biệt chú trọng và quan tâm. Năm 2019, quận có 14 di tích được tiến hành tu bổ tôn tạo với tổng kinh phí là 119 tỷ 838 triệu đồng. Nhiều di tích trong quá trình tu bổ tôn tạo đã kêu gọi được nguồn kinh phí xã hội hóa trong Nhân dân, tiêu biểu dự án tu bổ tôn tạo chùa Bụt Mọc, phường Phú Diễn đã huy động được 100% kinh phí xã hội hóa với tổng kinh phí là 12 tỷ 500 triệu đồng; Chùa Văn Trì, phường Minh Khai kêu gọi kinh phí xã hội hóa gần 400 triệu đồng; Chùa Hoàng Liên, phường Liên Mạc kêu gọi xã hội hóa gần 100 triệu đồng…
Toàn quận có 29 lễ hội truyền thống, với 2 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tính đến nay, trên địa bàn quận đã tổ chức thành công 28 lễ hội, còn lễ hội Đình Hoàng Liên, phường Liên Mạc được tổ chức vào tháng 11 (Âm lịch). 100% các lễ hội truyền thống đều được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, khôi phục và phát huy các trò chơi dân gian; Không để xảy ra các hiện tượng mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội và các hoạt động khác vi phạm quy định pháp luật. Đặc biệt, 100% lễ hội trên địa bàn đều được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trong Nhân dân.
 Một tiết mục hát Chầu văn tại lễ kỷ niệm.
Quận chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng tiền công đức, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về tài chính. Tài sản công đức bằng tiền và hiện vật được công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
Đặc biệt, năm 2019, quận đã tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết kịp thời 10 đơn kiến nghị của nhân dân, cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý di tích. Sau khi xem xét các kiến nghị của Nhân dân và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành UBND quận đã giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng pháp luật đối với các đơn thư kiến nghị, đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Tại lễ kỷ niệm, quận đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý di sản văn hóa năm 2019.