Quận Bắc Từ Liêm: Hơn 79% tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà

Thảo Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 27/12, quận Bắc Từ Liêm tổng kết công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 và khai trương trang thông tin điện tử 13 phường thuộc quận

 Quận Bắc Từ Liêm khai trương trang thông tin điện tử 13 phường.
Trong năm 2019, việc ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến của quận Bắc Từ Liêm được TP đánh giá cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức 3, 4 luôn đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà đạt 79,1%; kỹ năng và ý thức ứng dụng CNTT của cán bộ quận và phường được nâng cao rõ rệt.
Hiện nay, UBND quận đang triển khai chính thức 131 thủ tục hành chính (TTHC) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó cấp quận là 101 dịch vụ công, cấp phường là 30 dịch vụ công.
Kết quả, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quận phải giải quyết 5.688 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà là 5.095/5.688 hồ sơ đạt  89,6%. Tổng hồ sơ phải giải quyết cấp phường là 12.149 hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà 9.021/12.149  hồ sơ đạt 74,25%.
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 43 cá nhân, 24 tập thể có thành tích tiêu biểu trong ứng dụng CNTT năm 2019.
Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 13/12/2019, quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100%. Cụ thể, tổng tiếp nhận toàn quận 104.115 hồ sơ, đã giải quyết 102.528 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước hạn 13.907 hồ sơ, đúng hạn 13.174 hồ sơ, 641 hồ sơ quá hạn trên phần mềm; còn 1.468 hồ sơ đang giải quyết. 641 hồ chậm giải quyết trên phần mềm là do yếu tố khách quan (như lỗi hệ thống phần mềm, lỗi đường truyền, mất điện hay thiếu các TTHC chưa cập nhật trên phần mềm,..) và yếu tố chủ quan (do cán bộ trả kết quả thực tế cho công dân nhưng quên chưa tích trên phần mềm).
Năm 2019, quận tiến hành xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử cho 13 phường thuộc quận; hướng dẫn các phường thành lập Ban biên tập để duy trì hoạt động của Trang TTĐT phường; xây dựng các quy chế để quản lý, vận hành, duy trì trang thông tin điện tử phường.
Tại hội nghị, quận Bắc Từ Liêm đã khai trương trang thông tin điện tử 13 phường  và khen thưởng 43 cá nhân, 24 tập thể có thành tích tiêu biểu trong ứng dụng CNTT năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần