Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HĐND

Tin, ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/3, HĐND quận Bắc Từ Liêm tổng kết hoạt động của HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND quận Bắc Từ Liêm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã tổ chức 17 kỳ họp. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND Quận chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao, chất lượng và hiệu quả nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án, Tờ trình, tài liệu trình tại kỳ họp đều đảm bảo chất lượng. Công tác  xây dựng chương trình và điều hành kỳ họp khoa học, công tác thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp HĐND quận đã được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Các điều kiện đảm bảo cho tổ chức kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. 139 Nghị quyết được HĐND quận thông qua đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
 Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác HĐND khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hoạt động giám sát tại kỳ họp được triển khai linh hoạt, hiệu quả thông qua việc xem xét, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực thi pháp luật, nghị quyết HĐND của Thường trực HĐND, UBND, Toà án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân. Đặc biệt, việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được HĐND quận coi trọng. Qua 10 kỳ họp thường kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND quận đã có 184 câu hỏi chất vấn UBND quận, các phòng, ban, ngành. Đồng thời, HĐND quận tiếp tục giao Thường trực HĐND, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát và thực hiện tái chất vấn tại kỳ họp sau đối với các vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp được triển khai thường xuyên theo kế hoạch và đột xuất theo chủ trương, chỉ đạo của TP và quận. Thường trực và các Ban HĐND quận đã tổ chức 79 cuộc giám sát, khảo sát. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng của địa phương. Sau giám sát Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã kịp thời có ý kiến, kiến nghị với UBND để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các phường thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 3 phiên giải trình, về “Công tác quản lý Nhà nước đối với Trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa các tổ dân phố; công tác quản lý nhà nước đối với các di tích”; “Công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị” và “Công tác phòng cháy chữa cháy”. Qua 3 phiên giải trình đã có 39 đại biểu HĐND Quận nêu 57 lượt câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình; 11 lãnh đạo phường; 15 lãnh đạo phòng, ban, ngành thực hiện việc giải trình tập trung vào 11 nội dung lớn, trọng tâm. Sau mỗi phiên giải trình, Thường trực HĐND quận đều ban hành thông báo kết luận cụ thể, có thời hạn thực hiện những nội dung giải trình, giao cho các Ban của HĐND tổ chức giám sát, đồng thời có ý kiến với MTTQ, các tổ đại biểu và đại biểu theo dõi giám sát.
Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP và chỉ đạo các phường tổ chức 180 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận. Tỷ lệ đại biểu HĐND dự các hội nghị tiếp xúc là 95,8%. Đây là tỷ lệ rất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu với cử tri. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp chuyển UBND quận xem xét, giải quyết 792 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, 287 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của T.Ư, TP, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết trả lời của UBND quận và các cơ quan liên quan.
Công tác tiếp dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND được thực hiện theo quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và đại biểu HĐND quận tiếp 560 buổi, nhận 76 đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các đơn thư đã được xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định với tỷ lệ đơn thư giải quyết xong đạt 74%.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trao thưởng cho cá nhân có thành tích trong công tác HĐND khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đề nghị chính quyền từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, HĐND các cấp cần phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự dân chủ, đúng luật. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các cấp, ngành chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND (nếu có); giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Quận năm 2021. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát của Thường trực HĐND năm 2021. Rà soát kết quả giải quyết, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị cử tri nhiệm kỳ 2016-2021 chưa giải quyết xong hoặc giải quyết chưa triệt để và thông báo kết quả tới cử tri. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND theo quy định.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã trao tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 43 cá nhân có thành tích trong công tác HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần