Quận Bắc Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho gần 300 đảng viên đợt 3/2

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/1, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/21930 - 3/2/2023); trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2.

Trong dịp này, quận Bắc Từ Liêm có 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 277 đảng viên được nhận Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà nhấn mạnh, năm 2022 Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo 26/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiến bộ về mọi mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành tập tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nghiêm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ thành phố, quận, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng bộ, hệ thống chính trị, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tiếp tục phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh hóa nền hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, chất lượng công việc để phục vụ nhân dân, phục vụ DN đạt hiệu quả tốt nhất. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Lãnh đạo quận trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Lãnh đạo quận trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động nhân dân. Các cấp ủy và đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương để quần chúng noi theo, phải có tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của Nhân dân.